School Math |16:30-17:30 вт. чт |22-23|

Шкільна математика для майбутніх програмістів. Допомагаємо дитині позбавитись страху перед складними завданнями. На курсі дитина зрозуміє, що здатна вирішити навіть те, що не проходили у школі. Ми вчимо думати. Дитина стає впевненішою у своїх силах і швидше справляється із завданнями.
Уроки

Занятие 1. Тотожності.
20.09.2022 16:30
Занятие 2. Доведення тотожностей.
22.09.2022 16:30
Занятие 3. Лінійні рівняння з однією змінною.
27.09.2022 16:30
Занятие 4. Суміжні та вертикальні кути. Перпендикулярні прямі.
29.09.2022 16:30
Занятие 5. Лінійне рівняння як математична модель текстових задач.
04.10.2022 16:30
Занятие 6. Суміжні і вертикальні кути.
06.10.2022 16:30
Занятие 7. Степінь. Властивості степеня.
11.10.2022 16:30
Занятие 8. Перпендикулярні прямі та їх властивості.
13.10.2022 16:30
Занятие 9. Степінь. Розв'язування вправ.
18.10.2022 16:30
Занятие 10. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої.
20.10.2022 16:30
Занятие 11. Одночлен. Стандартний вигляд одночлена.
25.10.2022 16:30
Занятие 12. Паралельні прямі.
27.10.2022 16:30
Занятие 13. Одночлени. Розв'язування вправ.
01.11.2022 16:30
Занятие 14. Ознаки паралельності прямих.
03.11.2022 16:30
Занятие 15. Многочлени. Додавання і віднімання многочленів.
08.11.2022 16:30
Занятие 16. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною.
10.11.2022 16:30
Занятие 17. Множення одночлена на многочлен.
15.11.2022 16:30
Занятие 18. Розв'язування вправ.
17.11.2022 16:30
Занятие 19. Винесення спільного множника за дужки.
22.11.2022 16:30
Занятие 20. Трикутник і його елементи. Рівність трикутників.
29.11.2022 16:30
Занятие 21. Рівність трикутників. Ознаки рівності трикутників.
01.12.2022 16:30
Занятие 22. Множення многочлена на многочлен.
06.12.2022 16:30
Занятие 23. Ознаки рівності трикутників. Розв'язування задач.
08.12.2022 16:30
Занятие 24.Розкладання многочлена на множники способом групування.
13.12.2022 16:30
Занятие 25. Рівнобедрений трикутник, його властивості та ознаки.
15.12.2022 16:30
Занятие 26. Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів.
20.12.2022 16:30
Занятие 27. Медіана, бісектриса, висота трикутника. Властивість бісектриси рівнобедреного трикутника.
22.12.2022 16:30
Занятие 28. Квадрат суми та квадрат різниці двох виразів.
27.12.2022 16:30
Занятие 29. Розв'язування задач на трикутники.
05.01.2023 16:30
Занятие 30. Розкладання на множники за допомогою формул квадрата двочлена.
10.01.2023 16:30
Занятие 31. Сума кутів трикутника.
12.01.2023 16:30
Занятие 32. Множення різниці двох виразів на їх суму.
17.01.2023 16:30
Занятие 33. Сума кутів трикутника.
19.01.2023 16:30
Занятие 34. Розкладання на множники різниці квадратів двох виразів.
24.01.2023 16:30
Занятие 35. Зовнішній кут трикутника та його властивості.
26.01.2023 16:30
Занятие 36. Сума і різниця кубів.
31.01.2023 16:30
Занятие 37. Зовнішній кут трикутника. Розв'язування задач.
02.02.2023 16:30
Занятие 38.Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники.
07.02.2023 16:30
Занятие 39. Прямокутні трикутники. Властивості прямокутних трикутників.
09.02.2023 16:30
Занятие 40.Застосування кількох способів розкладання многочленів на множники.
14.02.2023 16:30
Занятие 41. Прямокутні трикутники. Ознаки рівності прямокутних трикутників.
16.02.2023 16:30
Занятие 42. Розкладання на множники. Розв'язування вправ.
21.02.2023 16:30
Занятие 43. Нерівність трикутника.
23.02.2023 16:30
Занятие 44. Означення функції. Способи задання функції.
28.02.2023 16:30
Занятие 45. Розв'язування задач за темою "Сума кутів трикутника".
02.03.2023 16:30
Занятие 46. Графік функції. Графічний спосіб задання функції.
07.03.2023 16:30
Занятие 47. Коло і круг, їх елементи.
09.03.2023 16:30
Занятие 48. Графік функції. Розв'язування вправ.
14.03.2023 16:30
Занятие 49. Дотична до кола та її властивості.
16.03.2023 16:30
Занятие 50. Лінійна функція, її графік та властивості.
21.03.2023 16:30
Занятие 51. Дотична до кола. Розв'язування вправ.
23.03.2023 16:30
Занятие 52. Лінійна функція, її графік та властивості.
28.03.2023 16:30
Занятие 53
04.04.2023 16:30
Занятие 54
06.04.2023 16:30
Занятие 55
11.04.2023 16:30
Занятие 56
13.04.2023 16:30
Занятие 57
18.04.2023 16:30
Занятие 58
20.04.2023 16:30
Занятие 59
25.04.2023 16:30
Занятие 60
27.04.2023 16:30
Занятие 61
02.05.2023 16:30